Kleine Chakra’s

5.00 avg. rating (86% score) - 1 vote

Hand Chakra’s
Waarnemend, aftastend, gevend en nemend… wordt verbluffend veel gecommuniceerd.

Kernwoorden:
Vormgeven, creëren, geven, nemen, ontvangen, helen, communiceren, uiten, aangaan, voelen, ontmoeten, havingness, eigenwaarde, verdedigen.

Kwaliteit:
Tedere, communicatieve kracht, die, vanuit het directe Zijn, waarheid weerspiegelt.

Begrippen:
Open zijn. Instrumenten in dienst van de scheppende Kracht. Verdedigen vanuit onwaarde.

Eigenschappen:
Handen zijn uiterst gevoelige, verfijnde middelen tot communicatie. Ze kunnen in dienst van het hoofd staan of de trilling van het directe Zijn weerspiegelen.

Ontmoeting en afscheid worden bezegeld met een handdruk… er worden overeenkomsten mee gesloten en handel mee gevoerd.
Wat een grote ommezwaai in de levenshouding kan geven, is het besef dat zelf en ander één zijn. Aan de ander geven is aan jezelf geven.
Dit maakt duidelijk wat de handen bewoog. Vormgeven en communicatie werden gekoppeld aan een schijn-ik. Dit bedachte personage wordt in het Licht gezet… de Bron openbaart zich.

Voet Chakra’s
Speels volgen aarde en kosmos… de dans van leven en licht.

Kernwoorden:
Stappen, richting, eigen weg, route, enthousiasme, weten, vertrouwen, dragen

Kwaliteit:
Speelse, dragende kracht, die vanzelf met het hart is verbonden.

Begrippen:
De kosmische dans. De kracht van je wetende voeten tot recht laten komen.
Vanuit de angst van geforceerd denken een wezensvreemde richting aan de voeten geven.

Eigenschappen:
Voeten zijn van nature verbonden met Leven. Dat is wat zonder te bedenken rechtstreeks uit de intelligente Bron tapt. De geest die in verwarring naar zichzelf zoekt, beseft die kracht niet.
Er wordt een richting ingeslagen die gesuggereerd wordt door bedachte angst. Tegelijk is er op die route iets te leren, zodat het zelf die om- en afleidingen in het vervolg niet meer creëert.
Dat gebeurt wanneer zijnsbesef de omstandigheden herkent als zelfgeschapen. Langzaam ontsluiert zich de weg waarlangs het zelf zichzelf zocht, de Weg die ieder gaan moet.
Voeten mogen weer spelen, in de Tuin van God… Zonder tussenkomst van bedachte bedenkingen wordt het Hart gevolgd, met de verwondering van het kind als compas.

Schouder Chakra’s
Veerkrachtig zijn de schouders, vrij van verantwoording… thuis gebracht bij Hem die alles draagt.

Kernwoorden:
Dragen, bestemming, lot, identiteit, verantwoording, plicht, zorgen, last, moeite, moeten, studie, presteren, perfectie, patronen, verwachting, schuld, ploeteren, verbittering, onmacht, humor.

Kwaliteit:
Luchtige, warme kracht, die in verbinding is met wezenlijke Heelheid.

Begrippen:
Taken op je nemen om waardering te krijgen. Het lot van een ander dragen, om daarmee rust in de omstandigheden te scheppen. De wereld op je schouders nemen. Misplaatste verantwoording.

Eigenschappen:
Schouders hebben van nature de kracht om helder de omstandigheden tegemoet te treden. Ze zijn niet los van het geheel, maar worden via het valse ik tot dragers van het lot. Dat is angst, waarmee indrukwekkende gebeurtenissen niet echt aangegaan doch omzeild worden. Het lijkt of een apart ik zich sterk moet maken om de ‘zwaarte’ van het leven te kunnen hebben.

Kinderen pikken dat op uit hun omgeving… ze gaan pijn van familieleden dragen om het nest weer zacht en warm te maken, zodat ze zich weer thuis voelen en kracht kunnen ervaren.
Vele lasten komen op de schouders terecht, om eigenwaarde en vertrouwen te creëren. Dat werd verstoord omdat leven niet vrij mocht stromen. Steeds wordt valse spirituele informatie in de geest gedeponeerd. Voorstelling wordt gemanipuleerd om gedrag te onderwerpen aan heersende ordes.

Een verwrongen zelfbeeld ontstaat. Dit slingert zich door de tijd en incarneert eindeloos. Zijnsbesef ontdekt dit en realiseert zich waar het in geloofde om geaccepteerd te worden. Daarmee komt het tot het besef dat alles zich afspeelt in het ene grenzeloze ongeboren Bewustzijn.

Oog Chakra’s
Het Ene Zien ziet… waar de ogen verduisterd zijn door een visie.

Kernwoorden:
Zien, weten, waarnemen, projecteren.
Kwaliteit:

Waarachtigheid die via de ogen het besef naar binnen leidt… naar het ongerepte zien.

Begrippen:
Ogen bedriegen, het Zien kan niet liegen. Ogen zijn trots op wat ze zien… niet op dát ze zien.

Eigenschappen:
Ogen glinsteren als leven direct aan het oppervlak zichtbaar wordt. Er is dan weinig ruis tussen het wezenlijke en het fysieke.

Dit is te herkennen in de ogen van een pas geboren kind, dat nog kijkt vanuit het vormloze. Of in de liefdevolle aanwezigheid van zielen die, ongehinderd door mentaliteit, elkaar in Eenheid zien.
Het koppelen van zien aan de ogen vernauwt de blik. Het lijkt dan of het ik-personage moeizaam moet kijken om te kunnen zien. Het is het Ene Zien dat ziet in Al.
Het los laten van verwarring uit het zelfbeeld, brengt het zijnsbesef terug in wat vanzelf moeiteloos waarneemt en ziet.

Oor Chakra’s
Het is niet het oor dat hoort… doch het Ene waarnemen.

Kernwoorden:
Horen, weten, waarnemen, zien, communiceren, onmacht, wrok, vergelding.

Kwaliteit:

Waarachtige kracht die de facade en de bron ervan waarneemt.
Begrippen:
Je oren laten hangen naar een omgeving. Met gespitste oren luisteren. Iemand om de oren slaan. Gehoorzaamheid eisen. Onbegrip en vertwijfeling bestempelen als ongehoorzaamheid. Niet willen luisteren vanuit onbegrepen pijn. Het horen dat moeiteloos gebeurt.

Eigenschappen:
Oren hebben vaak niet zo veel met communicatie te maken… het ego hoort slechts wat het horen wil. Afleidende beredeneringen verhullen het schimmenspel. Achter de vorm luisteren openbaart waar mensen (meestal onbewust) door gedreven worden.

Oren staan in verbinding met het keelchakra en de telepatische kanalen. Daar kan programmatie op terecht komen. We zijn getraind om naar buiten gericht te zijn, om te gehoorzamen of eisen.
Innerlijk weten wordt overschreeuwd door dictaties. Om zich te kunnen verweren tegen mentaal geweld van het institutionele denken en houvast te hebben, creëert het schijn-zelf excuses.

Op een gegeven moment ontrafelt het zien deze persoonlijke constructies. Het neemt waar hoe het zich inkapselde in ik-beelden met daarmee verbonden doelen om die beelden te onderstrepen.
Angst voor afkeuring blijkt hoogmoed. Het ego wil geen commentaar van de ander horen, omdat daarmee de (schijn-)superioriteit dreigt op te houden. Inzicht in Eenheid transformeert die waan.