The 7 colors of Angels

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

 

                                                        

                                                                The 7 colors of Angels

                                          

De inwijding in de colours of Angels stemt je af op de 7 Aartsengelen en hun straal. Deze verbindingen worden in 1 inwijding gegeven. Door de afstemming verbind je je met de volgende Aartsengelen:

 

Michaël -Engel van de eerste en blauwe straal, verbonden met Bescherming en Kracht.

Jophiël -Engel van de tweede en gele straal, verbonden met Verlichting en Wijsheid.

Chamuël – Engel van de derde en roze straal, wat de straal van Liefde is.

Gabriël – Engel van de vierde en witte straal, verbonden met Harmonie en Zuiverheid.

Raphaël – Engel van de vijfde en groene straal, de straal van Healing.

Uriël – Engel van de zesde en gouden straal, verbonden met Vrede.

Zadkiël – Engel van de zevende en violette straal, verbonden met Vrijheid.

 

 

Michaël
Engel van de eerste en blauwe straal, verbonden met Bescherming en Kracht

De energie van Michaël is helder en vol kracht, oplossend en tegelijk beschermend. met zijn zwaard verdedigt hij het goddelijk plan maar ook ieder individueel bij dreigende – of concrete – gevaar. Daarnaast kan hij alle negatieven verbindingen met zijn zwaard kappen (daardoor duidelijk maken), ook karmische verhinderingen met andere mensen, situaties e.d. Daardoor kan hij ook in grote mate helpen bij genezing van ziektes, die door dergelijke bindingen kunnen ontstaan. Hij dwingt mensen na te denken over de vraag ‘wie is God?’ Vooral als we meer en meer in de donkerheid van het vergeten komen, staat hij aan onze kant, waak over ons en geeft ons kracht onze weg te gaan. Hij is van alle engelen de machtigste krijger! Hij is daarom de patroon van de politie en soldaten.

Inzet:
Stabilisatie en reiniging van de aura; als men zich zonder kracht voelt of geen perspectief ziet; als men zich als slachtoffer voelt of is; als men bescherming nodig heeft; bij eigen twijfel, nachtmerries, bedreiging, auralifters; voor bevrijding van karmische banden, dwang en beperkingen; als transformatie van destructieve, agressieve en energieën vol haat (worden in licht en liefde transformeert); als discipline; als je geen ordening kan krijgen; om de waarheid te herkennen en daarvoor te staan; helpt leidinggevende bij hun taken, versterkt onzen onderscheidingskracht om de donkere machten te herkennen, ervoor te staan en de omgang met hun leren; om iets tot een einde te brengen.

 

 

Jophiël,
Engel van de tweede en gele straal, verbonden met Verlichting en Wijsheid
Inwijding in de energie van Aartsengel Jophiël

Zijn energie is zacht en verbindend, te vergelijken met een moederlijke omhelzing. Hij brengt ontspanning, als men zich uit elkaar getrokken voelt. Jophiël is die verbinding met het hoogste bewustzijn. Hij helpt om compleet te worden doordat hij ons bewustzijn verruimd.

Inzet:
Jophiël is bevoegd voor alles, wat in de verste zin te maken heeft met leren en onderzoeken. Hij helpt bij leermoeilijkheden, bij examen, in de wetenschap,bij inzichten en begrijpen; nieuwe talenten leren en integreren; bij probleem oplossingen; hij help bij het contact met de intuïtie; de innerlijke stem te versterken en daardoor bij visioenen en inzichten; hij helpt bij ignorantie, onwetendheid, trots en starheid; hij helpt om de innerlijke vrede te vinden.

 

 
Chamuël,
Engel van de derde en roze straal, wat de straal van Liefde is

Chamuël is de hoeder van tussenmenselijke relaties, maar ook in de relatie tussen al wat is. Hij wordt den engel van de evolutie , de ontwikkeling, maar ook van de medemens genoemd. Zijn energie is opwekkend, teer, verhogend, liefdevol, zacht maar tegelijk ook dragend en vol kracht. Hij wordt vaak als een liefdevolle omhelzing waar genomen. Chamuel verbind met de kracht van de liefde, hersteld harmonie en verhoogt de trillingsfrequentie. Hij stuurt ‘goddelijke liefde’, de ‘onvoorwaardelijke liefde’ in onze harten.

Inzet:
Men kan hem in alle stresssituaties om hulp vragen, b.v. als de taken van het dagelijkse leven zwaar op je lasten en geen ruimte meer is voor vrolijkheid en lachen te zijn schijnt; als men aan problemen of gevoelens vast houd, bij depressie, om relatieproblemen op te lossen, spanningen in de familie of relatie; als men naar liefde en geborgenheid hunkert, zich afzondert van de ‘rest van de wereld’ en zich in de steek voelt gelaten; als voorbereiding van een (ophelderend) gesprek, ook zakelijk; om spanning met je medemensen op te lossen en bij het vormen van groepen; daarnaast helpt hij ook bij het genieten van muziek en bij alles wat de creativiteit en inspiratie bevordert.

 

 

Gabriël,
Engel van de vierde en witte straal, verbonden met Harmonie en Zuiverheid.

Zijn energie geeft hoop, blijheid en verlichting. Wij kunnen hem in het bijzonder om hulp vragen als onze verbinding met boven verbroken is of heel slecht. Hij is de engel van de verkondiging. Hij brengt ons de ‘blijde boodschap’ en Gods woord, kondigt aan dat iets nieuws en beters begint. Daarom is hij in het bijzonder voor de communicatie bevoegd.

Hij helpt om het volgende doel in het bijzonder het levensdoel te herkennen.

Inzet:
Als je denkt dat de verbinding met Boven is verbroken, voor genezing van het innerlijke kind, herkennen en bestemmen van het levensdoel of doelen in het algemeen. Hij helpt bij het formuleren van wensen, hopeloosheid, depressies, zwaarmoedigheid, veranderingen, vast hangen in destructieve energieën en blokkades, hij helpt innerlijke beelden, dromen en visioenen te begrijpen, hij geeft troost

 

 

Raphaël,
Engel van de vijfde en groene straal, de straal van Healing.

Traditionele naam: Goddelijke Geneesheer

Zijn energie is zacht, omhullend, genezend, verhelderend, reinigend, teer en tegelijk krachtvol. Zijn naam betekend “God geneest” en dat beschrijft hem ook compleet. Hij is bevoegd voor iedere genezing, regeneratie, verjonging en vernieuwing op aarden en de kosmos. Maar zijn hoofdtaak is daarbij is de mens. Raphaël geneest op alle gebieden van ons zijn, niet alleen het lichaam, maar ook gevoelens, gedachten, situaties en onze relatie tot God, tot het licht, om één te zijn. Maar hij bevordert ook creatieve talenten. Raphaël is de patroon van artsen en genezers. Als je een goede genezer wilt zijn dan moet je hem om hulp roepen!

Inzet:
Raphaël helpt bij scheiding van liefde, God, van de oorsprong van al wat is; bij verlorenheid en verlatenheid; als wij met ons zelf niet tevreden zijn; bij resignatie; regeneratie en verjonging, in de overgang; bij krachteloosheid en uitputting; hij staat genezer, artsen, consulten en wetenschapper en bij stervensbegeleiding aan hun kant; hij helpt bij het oplossen van hinderlijke gedachten patronen, net als bij spirituele genezing om weer eens te zijn en bevordert de genezings bereidheid in het algemeen.

 

 

Uriël
Engel van de zesde en gouden straal, verbonden met Vrede

Uriël is de aartsengel die het meest is verbonden met de aarde. Zijn energie is vol kracht, versterkend, opruimend, stabiliserend en toch rustig en harmonisch. Hij helpt om op gang te komen, dingen aan te pakken en zijn kracht op een doel te richten, om dit te bereiken. Hij brengt lichaam, geest en ziel in evenwicht. Hij versterkt het talent, om naar de wijsheid van je lichaam te luisteren. Daardoor worden structuren en verbindingen tussen het fijne – en grofstoffelijke lichaam versterkt. Zo kunnen tegelijk veel ziektes met zijn hulp voorkomen of genezen worden. Hij helpt ons de materiele wereld te meesteren en toch ons de goddelijke ordening aan te sluiten, en met hun in evenwicht te leven. Zodoende helpt hij ons de spiritualiteit in het dagelijkse leven te leven.

Inzet:
Uriël helpt bij lethargie, bij onbeweeglijkheid en krachteloosheid, bij starheid in het lichaam of als het lichaam niet de ideaalvorm heeft (door niet voldoende aarden veroorzaakt); bij gebrek aan moed voor de eigen visioenen; hij versterkt het zelfvertrouwen, de levensvreugde en de vrolijkheid; zijn energie helpt bij zakelijk succes, in stresssituaties en bij manifestaties, het creëren en voor de materialisatie b.v. van wensen.

 

 

Zadkiël,
Engel van de zevende en violette straal, verbonden met Vrijheid.
Zijn energie is integrerend, harmoniserend en evenwichtig

Ze is ontspannend en bevrijd van grenzen.
Hij is de engel van de aanroeping, drager van de violette vlam en aartsengel van het zich- ontwikkelen en de voleinding. Hij bevordert de groei en brengt ieder zijn tot voleinding van de vorm. Zodoende opent hij de mogelijkheid in een andere vorm, het volgende niveau, de volgende dimensie over te gaan.

Zadkiël is die aartsengel, die ons potentieel met het goddelijke aandeel verbindt, met het volledige zijn. Hij maakt ons bewust en helpt ons dit bewustzijn ook te leven, het in het dagelijkse leven over te dragen. Hij helpt met de fijne-instelling op het goddelijke, het volledige. Zadkiël harmoniseert de laatste onevenwichtigheden, en als alle thema’s zijn opgelost en andere engelen hun werk hebben gedaan.
Hij bereidt zodoende de overgang naar de volgende leerfase, het volgende niveau voor.

Inzet:
Zadkiël helpt bij het verkrijgen van meer zelfbewustzijn, en duidelijkheid. Hij ondersteund ons in alle stappen van onze ontwikkeling en uitdagingen; om afgesplitste zielsdelen te integreren; bij angst, zijn talenten te herkennen en om te zetten; om negatieve toestanden en blokkades om te wandelen of los te laten; Zadkiël helpt bij het opzetten van structuren en regels, bij het herkennen van wetgevingen en hun te integreren van je levensplan; bij meditatie en stilte/ stilte in je gedachten te vinden, vooral als gedachten maar blijven rond draaien in je hoofd.

 

Deze eenmalige inwijding is met Nederlands werkboek en certificaat, deze worden verstuurd per e-mail.

Voor informatie of belangstelling, stuur een e-mail via het contact formulier op de index..

Warme Engelengroet Marianne