Tzolkingolf, Witte Tovenaar en Witte Wereldoverbrugger

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

 

De Tzolkingolf van de Witte Tovenaar en de Witte Wereldoverbrugger is de dertiendaagse groeigolf voor de periode van 13 november tot en met 25 november 2013.
Door Joke Vesseur.

Donkere dagen

In het ritme van de seizoenen trekt de natuur haar krachten terug. De tijd van inkeer en verstilling is aangebroken en wij mensen mogen daarbij aansluiten. Uiterlijk lijkt er geen groeikracht meer aanwezig te zijn, dat doen de bijna kale bomen en lege akkers vermoeden. De dagen worden merkbaar donkerder. De grootste opgave is geduld bewaren en niet opgeven, dat is wat de herfst en de wintermaanden ons kunnen leren. Wachten is niet afwachten, rust is niet uitrusten maar tot verstilling komen….

Vaak is dat ook een innerlijke scholingsweg gaan. Niet alleen om eerlijk en nuchter naar jezelf te leren kijken, ook omdat deze weg je veel kansen geeft om positieve energie, liefde en verwondering in jezelf op te wekken. Je wordt een toleranter, milder en hartelijker mens. En dat wat je voor jezelf gerealiseerd hebt, heeft altijd een uitwerking op je omgeving. Je straalt van binnenuit! Deze scholingsweg ga je daarom nooit alleen voor jezelf of voor je eigen belangen, deze scholingsweg ga je ook voor je medemens, voor een betere en rechtvaardige wereld; in alle bescheidenheid.

Het verhaal van de monniken

Het zijn zware tijden voor het klooster. Vroeger maakte het deel uit van een grote orde, maar vanwege religieuze vervolgingen in de zeventiende- en achttiende eeuw waren allerlei zijtakken verloren gegaan. De orde was zo klein geworden dat er nog maar vijf monniken in het Moederhuis woonden: De Abt en vier anderen, allemaal boven de zeventig. De orde stond op punt van uitsterven.

Verderop in het woud waar het klooster stond was een kleine hut, waar de Rabbijn van de nabijgelegen stad wel eens kwam voor een retraite. Op een dag ging de Abt van het klooster op bezoek bij deze Rabbijn, in de hoop dat hij ideeën had om de orde te redden.

De Rabbijn begroette de Abt en zei ‘Ik begrijp het, ik weet hoe het is. De Geest is niet meer in de mensen. Er komt ook bijna niemand meer naar de synagoge’.

De oude Rabbijn en de oude Abt weenden samen en lazen stukken uit de Thora en spraken over diepzinnige zaken.

Toen werd het tijd om te gaan voor de Abt. Ze omarmden elkaar. ‘Ik vond het geweldig om hier te zijn,’ zei de Abt, ‘maar mijn doel heb ik niet bereikt.’ ‘Heb je helemaal geen idee hoe we het klooster kunnen redden?’ ‘Nee, het spijt me, antwoordde de Rabbijn, Ik heb geen adviezen. Het enige dat ik je kan zeggen is dat de Messias onder jullie is.’ Toen de andere monniken hoorden wat de Rabbijn gezegd had, vroegen ze zich af wat dat kon betekenen.

‘De Messias is onder ons? Hier, bij ons, in het klooster? Eén van ons? Misschien de Abt?

Hij bedoelt natuurlijk de Abt, die al zo lang onze leider is. Maar misschien bedoelt hij wel Broeder Thomas, die een zeer heilig man is. Of misschien Broeder Elrod, die zo onberekenbaar is? Maar hij is ook zeer wijs. Hij bedoelde vast niet Broeder Philip – die is te passief. Maar hij is ook altijd precies daar waar je hem nodig hebt. Hij zal toch niet míj bedoeld hebben – of wél? O, nee Heer, zo belangrijk kan ik toch niet zijn?’

Zo speculeerden de monniken verder en gaandeweg gingen ze elkaar met buitengewoon respect behandelen, want stel dat één van hen inderdaad de Messias was. En ook voor zichzelf toonden ze meer respect, want er was natuurlijk een hele, hele kleine kans dat zij zelf de Messias waren….

Het klooster stond in een prachtig bos, en af en toe kwamen er mensen langs om te picknicken of langs de oude paden te wandelen die naar de vervallen kapel leidden. Ze voelden het aura van respect dat rond de vijf oude monniken hing; de atmosfeer was ermee doordrenkt.

De mensen kwamen vaker, brachten vrienden mee. Sommigen van de jongere mannen raakten in gesprek met de monniken. Na een tijdje vroeg er één of hij mocht toetreden. En na een tijdje nog één. En toen nog één, en nog één. Binnen een paar jaar was het klooster weer een bloeiende orde, en – dankzij het geschenk van de Rabbijn – een stimulerende, authentieke gemeenschap van leven en licht!

(Bron legende: M. van den Brink)


1 comment

 1. Bij de Maya’s wordt de jaguar geassocieerd met toverkracht. Zoals de oude Egyptische priesters zich kleedden met een luipaardvel, zo kleedden de Maya sjamanen zich met een jaguarhuid. Het vacht of de huid symboliseert het verschil tussen de binnenwereld en de buitenwereld. De toverkracht is zijn vermogen om de eigen wil in overeenstemming te brengen met de wil van God en het levensplan. Tijdloos zijn kenmerkt zich in het gegeven dat je al veel andere zonnezegels in jezelf hebt geïntegreerd. Je bent in verbinding met jezelf en onderweg om de dualiteiten te overstijgen.

  De opgave is zo integer mogelijk te handelen. Integer zijn en Integer handelen doe je op basis van je innerlijke weten. Integriteit is een vrouwelijke kracht die graag verbindingen tot stand brengt. Een integer mens spreekt zijn waarheid in contact met zichzelf, de ander en de onzichtbare wereld.
  Het weten van een integer mens is het geweten van een eerlijk en oprecht mens die staat voor zijn of haar eigen waarheid, iemand die kan handelen vanuit het eigen hart. Een integer mens is belangeloos in staat de ander aan de eigen kracht te herinneren, zonder verborgen agenda. Je bent betrouwbaar en je van jezelf bewust.

  De jaguar of de tijger behoort tot de katachtigen. De katachtigen hebben naast een spinnend vermogen ook een sluipende en aanvalsgerichte benadering. Dit uit zich vooral in controle uitoefenen en machtsposities innemen, vooral in relaties. Dat geeft integriteitsproblemen. Integriteitsproblemen ontstaan als je basiszekerheden liggen in de verwikkelingen die relaties met zich mee (kunnen) brengen. Deze verwikkelingen hebben vaak hun basis in bindingsangsten en/of verlatingsangsten.

  Bindingsangst

  Bindingsangst is eigenlijk ergens niet voor (durven) te gaan, je zet je niet in en wilt risico’s vermijden en vooral geen verkeerde keuzes maken. De contacten die er zijn, zijn voor deze personen vooral vrijblijvende en vaak ook oppervlakkige contacten.

  Bij verlatingsangst is er vaak sprake van een sterke emotionele afhankelijkheid, terwijl bij bindingsangst juist sprake is van een heel sterk onafhankelijkheidsgevoel. Zowel bindingsangst als verlatingsangst hebben te maken met je niet helemaal compleet voelen in jezelf. Je mist het vertrouwen om je echt over te geven, de ander echt te vertrouwen en het ‚verbindingsproces’ aan te gaan.

  Bindingsangst is het gevoel dat je vrijheid verdwijnt en bij verlatingsangst is er een angst dat je verlaten zult worden. Beiden ontstaan vanuit onbewuste en niet verwerkte emoties.
  Wetenschappers geven aan dat ongeveer 70% van de Westerse bevolking rondloopt met een bijnieruitputting die vooral ontstaat door stress. Bijnieren zijn o.a. verantwoordelijk voor de energieproductie, bloeddruk, immuunsysteem, bloedsuikerspiegel, vetopslag en de water/zout balans. De bijnieren zorgen voor de aanmaak van cortisol: het stresshormoon en ontstaat vaak geleidelijk. De tijd nemen om je met jezelf te verbinden is in alle opzichten vooral tijd nemen om naar je eigen hart te luisteren.

  Tijdloosheid

  In de Mayacultuur werden degenen die geboren waren onder de invloed van de Witte Tovenaarsenergie uitverkoren tot jaguarpriester. Hun woorden werden als goddelijke waarheid beschouwd. De jaguarpriesters zijn de Tijdsbewaarders, zij hielden de kalenders bij en stelden de juiste data vast voor feesten en ceremonies.

  Voor ons is tijd verbonden met een klok, horloge of geplande afspraken in de lineaire tijd. Wij zijn een product van onze tijd en kunnen gespannen raken als we bezig zijn met ons verleden of onze toekomst, en dan vooral met de normen en waarden die ons laten weten hoe het allemaal hoort te zijn. In onze haast en de consumptiedrang van het ‚meer’ en het ‘willen hebben’ raken we het zicht kwijt op onze eigen kwaliteiten, talenten en de eindeloze mogelijkheden die er zijn.

  Wezenlijk ben je dan de verbinding kwijt met je eigen Licht, het oervertrouwen. De oplossing is dan te verstillen in het hier-en-nu. Het nu maakt geen deel uit van de tijd. Het nu is geen deelbare tijdseenheid die telt in minuten en seconden. Het nu is niet iets buiten ons; het is iets dat in ons gebeurt. Het nu is een manier van Zijn. Deze energie herinnert ons eraan dat we tijdloos zijn. Diep in ons hart ligt de rijkdom van het weten dat ‚jij’ er altijd bent geweest en altijd zult blijven bestaan; en ook het weten dat waarheid altijd onderweg is.

  Verstillen en centreren in jezelf is voelen hoe je aanwezig bent in het oneindige, eeuwige Nu. In het ‘nu’ hebben heden en verleden geen macht meer over je; In het ‘nu’ ben je schepper van je eigen mogelijkheden en is ‘morgen’ onbekend. De toekomst is niet te voorspellen; toekomst voorspellen komt voort uit het lineaire denken. Dit doet tekort aan de keuzes die je elk moment mag maken vanuit jouw scheppingskracht. Onze ziel heeft in de tussensfeer keuzes gemaakt en is met een bepaald plan naar de aarde gekomen. De ervaringen liggen niet vast; maar de intenties trekken altijd wel die situaties en thema’s aan die jij hier graag wilt onderzoeken, verdiepen en uitdragen. Je hebt de vrije keuze hoe jij hier, tastend en zoekend vorm aan geeft in de wetenschap dat je elk moment opnieuw kunt kiezen. Dat is de vrije speelruimte waarin je kunt groeien, het verleden kunt herzien door een beter verstaan en keuzes maken vanuit een groter bewustzijn. “De Messias is onder ons”. Durf te verstillen….in vertrouwen!

  Licht-wereld

  Alle groei komt voort uit Liefde. Liefde is een krachtige energie die als je haar durft toe te laten, zonder (zelf) oordeel, balans kan brengen. Dit brengt een vertrouwen die veel groter is dan de veiligheid en de zekerheden die uiterlijke autoriteiten aan ons kunnen geven. Die Liefde delen en dát vertrouwen vinden is een uitdaging voor ieder die graag een steentje wil bijdragen aan de donkere dagen van heden.

  Een bruggenbouwer ben je als je in staat bent de tegenstellingen die je op jouw weg tegenkomt te verbinden. Je met Hart en Ziel voor iets of iemand inzetten is Liefde en brengt (ver)lichting, waar je allebei van leren kunt.

  © Joke – http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Comments are closed.