Uitleg Engelen

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

 

Aartsengel Michaël

Wanneer Michael verschijnt dan kan je ervan op aan dat mens en aarde door periodes van crisis heengaan. De energie van Michael is heftiger en intenser dan die van alle andere aartsengelen. En zijn licht overwint de duisternis. Michael is opperbevelhebber van de hemelse legers. Michael schudt ons flink door elkaar. Brengt ons in contact met ons innerlijk en houdt grote schoonmaak op geestelijk gebied. Hij helpt ons oud karma los te laten en brengt mensen in contact met de geestelijke wereld. Michael komt in allerlei wereld religies voor zowel joden als christendom als ook in de Egyptische mythologie. Hij wordt vaak afgebeeld met een vlammend zwaard als teken van zijn heldere kracht van de liefde. Michaels mantel beschermt ons tegen schadelijke energie. En het blauw van zijn mantel staat voor de genezende energie waarover hij beschikt. Hij wordt beschreven als krijger, bestrijder van duistere machten en beschermer. Zijn naam betekent “wie is als God” of “eruit zien als God” en wijst hiermee een ieder de weg terug naar de bron met zichzelf daarin als begeleider. Hij is de handhaver van de orde over het “goddelijk plan”. Hij maakt ons bewust van onze eigen kracht en geeft ons de moed om uitdagingen in het leven aan te gaan. Michael is de aartsengel van het zuiden en werd in oude mythen vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Helios, Apollo, Ra en Lugh. Michael regeert de zon. In sommige oude religies wordt de zon als iets vrouwelijks beschouwd zoals bij de Kelten de vuurgodin Bridget. Als personificatie van de zon staat Michael voor levenskracht.
Hij kan aangeroepen worden bij zaken betreffende carrière, werk, persoonlijke financiën, sport en hij beschikt evenals Raphael over een “helend” vermogen.
De kleur van Michaël is Hemels Blauw – Kobalt Blauw

Aartsengel Jophiël

Jophiël betekent ‘Schoonheid van God’, Engel van de Wijsheid. Jophiël is de Engel van Verlichting en Zelfrealisatie. Zijn zachte, verbindende kracht werkt als een “ladder”( de Jacobsladder ) die alle lagen van bewustzijn en kennis in ons verenigt tot een stralende, zonnige helderheid, als een snoer dat alle parels tot eenheid bundelt. Ook bepaalde hogere aspecten van ons Wezen – op de niveaus van de Engelen en de Meesters, gaan wij meer integreren als een deel van onszelf. Dit Innerlijk Meesterschap – in vrede, eenvoud, helderheid, humor – laat ons de dingen zien zoals ze zijn. Door de ogen van de Gouden Zonne-Engel in ons draagt werkelijk alles een glans. Alles is goed zoals het is – oordelen smelten weg want we zijn het Licht ……. Ook de door pijn losgekoppelde geestelijke gaven worden weer geïntegreerd. Jophiël geneest hier dan ook de verwarring, gespannenheid en verscheurdheid en leidt ons naar innerlijk meesterschap: liefdevolle vrede, eenvoud, humor en wijsheid. Deze verheldering en verruiming doet ons vreugdevoller en krachtiger in het leven staan, stevig met beide voeten op de grond en toch “onthecht”. We zijn het Licht en we zien het in herkenning stralen in al wat leeft! De kleur Jophiël is Goud.

Aartsengel Zadkiël

Zijn naam betekent: ’Welwillendheid van God’. De kracht van Aartsengel Zadkiël maakt ons “compleet” en in evenwicht. We herkennen eindelijk wat het betekent om ons ware Zijn, de Goddelijke vonk, in ons dagelijkse leven te leven. Wij herkennen het Goddelijke op aarde. Kosmische wetten worden gemakkelijker herkend. Aartsengel Zadkiël brengt stilte en helderheid tijdens meditaties. De energie van Zadkiël zorgt voor integratie, harmonie en balans. Zij verbindt ‘hemel en aarde’ en zet aan tot uitbreiding. Net als planten groeien wij uit naar boven, in de breedte en in de diepte. Volmaaktheid is niet hetzelfde als perfectionisme. Vaak weten we precies hoe iets zou moeten zijn en wanneer iets perfect is. En daardoor zetten we onszelf op het verkeerde been, wij verspillen onze energie. Terwijl wij zitten te wachten tot ons ideaalbeeld werkelijkheid wordt, zien wij niet dat iets al volmaakt is. Wij planten een struikje en verwachten dat er seringen aan komen. Maar in plaats van een sering groeit er een rozenstruik. En wij wachten maar tot de rozen seringen worden. Volmaaktheid is een toestand binnen het komische kader. Ook wanneer wij denken dat iets niet perfect is, kan het wel degelijk volmaakt zijn. Ook wij zijn niet perfect, wij hebben nog vele kanten en patronen die ons ware ik verbergen – en toch is ons wezen volmaakt. De sleutel tot het begrip is liefde. Of het nu gaat om andere mensen, om de natuurwetten, planten, dieren, kristallen, wetenschappelijke wetmatigheden of de kosmische orde: de liefde brengt ons tot harmonie. De liefde verstaat alles met het hart. Deze manier van begrijpen geeft andere inzichten en een totaalbeeld dan begrijpen met alleen maar het verstand en de logica. Wie de sleutel van de liefde bezit en weet hoe hij in harmonie kan komen, heeft toegang tot alle kennis, of het nu gaat om de geneeskracht van planten of kennis voorbij ruimte en tijd. De kleur Zadkiël is violet.

Aartsengel Uriël

De naam Uriël betekent: ‘vuur van God, licht van God, vlam van de zon, licht dat van God komt’. Uriël is de meest aardse van de aartsengelen, hij is het meest verdicht en het sterkst verbonden met de aarde. Op de brug tussen het goddelijke en het aardse vormt hij het bruggenhoofd naar de materie. Zijn energie is krachtig, versterkend, stabiliserend, structurerend, ordenend, geeft energie en is toch rustig. Deze energie geeft vaart en krachtige doelbewustheid. Als hoeder van de orde en de materie onderwijst Uriël het beheersen van de materiële wereld. Hij helpt de mensen om zich weer bij de goddelijke orde aan te sluiten en in overeenstemming hiermee te leven. Hij brengt ons in het hier en nu, brengt bewustheid in het dagelijks leven en helpt om spiritualiteit in het alledaagse te beleven. Omdat ook geld een verschijningsvorm van het goddelijke in de materie is laat hij zien hoe materie, rijkdom en spiritualiteit met elkaar op goede voet kunnen staan. Uriël is de hoeder van het fysieke lichaam en hij brengt lichaam, geest en de ziel in harmonie. Hij versterkt het vermogen om naar de wijsheid van het lichaam te luisteren en daardoor de structuren en verbindingen tussen het fijnstoffelijke en het grofstoffelijke lichaam te versterken. Hij geeft ook ondersteuning bij op genezing gerichte handelingen. In tegenstelling tot Raphaël, die door middel van de liefde geneest, is de manier van Uriël het restructureren, her-vormen. Dat is ook een manier van genezen. Uriël staat ook wel bekend als de aartsengel voor vrede en toewijding. Hij lost de spanningen op tussen het plan en de status quo en brengt vrede tot stand tussen het heden en visioenen of menselijke verwachtingen. Omdat hij hoeder van de materie is, kunnen ook wetenschappers zijn energie gebruiken om inzicht te krijgen in de wetmatigheden van de materie. De kleur van Uriël is purper-robijnrood.

Aartsengel Metatron

Uit zijn naam blijkt al dat Metatron een bijzondere aartsengel is. In tegenstelling tot de andere namen eindigt zijn naam niet op ‘el ‘. Sommige systemen rekenen hem dat ook niet tot de aartsengelen. Vaak wordt hij bestempeld als engelvorst of als koning van de engelen. Hij bezit de hoogste trilling van alle aartsengelen en in de aartsengelhiërarchie is hij het dichtst bij de Oorsprong. Hij is de hoeder van de overgang tussen vormen en niet-vormen. Metatron is het bruggenhoofd aan de Goddelijke kant. Men zegt dat Metatron ooit mens was. De thema’s die bij Metatron horen zijn: Alomvattende liefde, volkomen bewustzijn, bewustzijnsdeuren openen, stilte, ‘alles is’, band met de eigen goddelijkheid. Zijn energie is fijnzinnig, zacht, verhelderd, zij is pure alomvattende liefde. Metatron opent ook voor de mens de poorten van het bewustzijn en de dimensies. Hij maakt kennis, helderheid en inzicht mogelijk en hij leidt onze aandacht naar waar het werkelijk om draait. Door zijn energie raken wij de Eenheid weer aan. Hij maakt ons duidelijk dat de mens zich met God of het goddelijke kan verenigen, ook al is hij nog verbonden aan zijn lichaam. Daarom is Metatron een van de belangrijkste begeleiders op de weg van de inwijding. Met zijn energie zien wij in wat ons tegenhoudt om ‘te worden wie wij zijn’. Wij beseffen wie wij zijn, hoe wij kunnen leven en wij heffen de belemmerende blokkades op. Metatron laat ons de verschillende wegen en mogelijkheden zien en ook de gevolgen ervan. Zo kunnen wij op den duur begrijpen dat in onze tijd ook de weg van het dagelijkse leven, het leven zelf een weg naar de inwijding vormt, als wij eenmaal hebben geleerd deze weg te zien en hem te gebruiken. Metatron verbindt met de kracht van de liefde en opent het menselijke hart. Meestal veroorzaakt zijn kracht stilte, tevredenheid, geluk, Eenheid, het alomvattend, niet-emotionele zijn. Zijn kracht verhoogt het bewustzijn en de trilling. Veel blokkades worden met ongekende snelheid opgelost, al bieden de oude patronen in het begin nog weerstand, zijn kracht is ongeëvenaard. Het is goed om goed geaard te zijn voor dat men begint met de energie van Metatron. De kleur die bij Metatron hoort is wit en parelmoer.

Aartsengel Gabriël

Samen met Michaël is aartsengel Gabriël de bekendste aartsengel. Niet alleen in de Bijbel wordt hij als boodschapper genoemd, hij wordt ook driemaal in de Koran genoemd. Mohammed noemt hem als de boodschapper van God die aan hem de Koran heeft gedicteerd, met de naam Gibril. Ook de joden kennen de engel Gabriël als een van de vier hemelvorsten. Aartsengel Gabriël is de engel van de verkondiging en de opstanding. Hij brengt de “blijde boodschap”, hij brengt het woord van God aan de mensen en hij verkondigt dat er iets nieuws, iets beters begint. Hij helpt bij het voor ogen krijgen van het volgende doel en het levensdoel. Zijn boodschap brengt vreugde teweeg, omdat hij vreugde is en hij herinnert ons eraan dat vreugde bij uitstek onze eigen, natuurlijke staat van zijn is. De mensen moeten zich opgewekt op het nieuwe richten, ook wanneer deze gebeurtenis zoals bijvoorbeeld bij Maria in één klap iemands hele leven op z’n kop zet. Hij verkondigt niet alleen, maar geeft ook kracht om de verandering te accepteren of door te zetten en starre structuren die deze beweging verhinderen te doorbreken. Gabriël staat ons in tijden van verandering bij en geeft uitzicht op het nieuwe. Aartsengel Gabriël verkondigt niet alleen boodschappen, hij helpt ook om visioenen en vooruitblikken op de toekomst te begrijpen. Want vaak is de toekomst niet als concreet beeld zichtbaar, maar in symbolische vorm. Ook de beelden van het onbewuste zijn vaak niet wat ze lijken en moeten dus geïnterpreteerd worden. Dan staat Gabriël ons bij. Wij leren duidelijk in te zien welke verwachtingen en verborgen verlangens onze levensvervulling in de weg staan. Terwijl Haniël deze beperkingen oplost met helderheid van een laserstraal, gebruikt Gabriël prikkelde, warme levenslust. Laat je begeleiden door deze Aartsengel en ontvang de inzichten die je mag krijgen. De kleur van Gabriël is Wit.

Aartsengel Chamuël

Zijn naam betekent: ‘Hij die God ziet’.

Chamuël is in de oude geschriften beschreven als ‘een naam die staat voor hemelse gerechtigheid’. Chamuël maakt het aspect van de goddelijke schoonheid in de materie zichtbaar. Hij is verantwoordelijk voor de relaties tussen alle schepselen. Chamuël wordt ook wel de engel van de ontwikkeling genoemd. De positieve aspecten zijn vastberadenheid en wilskracht, moed en hartstocht, die nodig zijn om de chaos te overleven. Wij als mensen zijn verwikkeld in een gevecht om onze zelfbeschikking. De daarvoor benodigde zelfbewustheid kan tot conflicten leiden. Chamuël leert ons hoe we met dit conflict moeten omgaan. Hij is een sterke gids en begeleider. Hij geeft ons moed en vastberadenheid om alle obstakels die op ons pad komen te overwinnen. Stelt u zich Chamuël voor als een groot, in het rood geklede figuur. Zijn symbool is een omhoog gestoken zwaard. Chamuël wordt ook wel als de engel van de mildheid en tolerantie bestempeld. Omdat hij de Goddelijke schoonheid op aarde brengt, is hij de inspirator voor alle artistieke activiteiten. Deze creatie: schilderijen, gedichten, muziek, kledingontwerpen, ect, laat mensen niet onberoerd. Het gevoel van eigenwaarde stijgt. Mensen krijgen een goed gevoel, ze worden blij. Deze zelfde Chamuël energie is ook in gebed, in gezang, in een dans en in een concert waar men in vervoering van raakt. Zo maakt Chamuël het ervaren van God mogelijk. Chamuël werkt ook samen met de engelen van de muziek. Chamuël kan je leren inzicht te krijgen in de beperkingen en tekortkomingen in je eigen leven, zodat je leert verdraagzaam te zijn naar jezelf en anderen toe. De kleur van Chamuël is Oranjeroze.

Aartsengel Haniël

De energie van Haniël is een soort lichtstraal, een laserstraal die op ons schijnt. Zij stimuleert en herinnert ons aan wie wij werkelijk zijn met al onze capaciteiten, en zij geeft moed om dit in ons leven op te nemen. Thema’s: Inzicht, ware grootte erkennen en beleven, bewustheid in het dagelijkse leven integreren, helder inzicht, illusies doorzien, met zelfinzicht handelen en zijn, vreugde, kracht, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, grootsheid, kalme stilte. Energie: Hoewel hij overkomt als een bijzonder krachtige, sterkende, Koninklijke macht, heeft de energie van Haniël toch een zacht karakter. Zij verbindt het hogere bewustzijn met de aardse kracht.

Daarnaast brengt zij ons in ons centrum en ontspant. De energie van Haniël geeft ieder wezen de kracht om op te staan, zich op te richten en tot volle wasdom te komen. De oorspronkelijke vorm en bestemming worden verwezenlijkt. Zij versterkt, zuivert en brengt energieën met elkaar in evenwicht. Wie leeft naar zijn ‘ware’ grootte, zijn eigen licht, inspireert anderen om dit voorbeeld te volgen. Het ontplooien en gebruiken van onze capaciteiten hoeft niet inspannend en zwaar te zijn. Als wij onze capaciteiten met wijsheid gebruiken en vertrouwen in onszelf hebben, kunnen wij meer dan wij denken. En toch blijven we denken dat het zelfbeeld dat wij ons gevormd hebben juist is en vergeten we ons ware wezen. Wij zijn voorover gevallen in de modder en geloven dat de zwarte vegen op ons gezicht werkelijk bij ons horen. Dat anderen ons ook zo zien, bevestigt deze overtuiging alleen maar. Een goede wasbeurt zou echter al genoeg zijn om ons ware uiterlijk weer zichtbaar te maken. Maar waarom zouden we, als we zeker weten dat we er groezelig uit horen te zien? Haniël is een leermeester in het thema illusies en verwachtingen. Niet alleen laat hij ons bewust worden van onze verborgen verwachtingen, hij laat ook zien of die gerechtvaardigd zijn of irreëel. Het is duidelijk dat men van een sinaasappel niet kan verwachten dat hij licht geeft in het donker. Maar soms zijn verwachtingen die wij hebben van onze partner of andere mensen, situaties of onszelf net zo irreëel, alleen valt het ons niet op. Pas als wij steeds weer in onze verwachtingen teleurgesteld worden, zijn we misschien bereid om na te gaan of ze misplaatst zijn. Bij het werken met Haniël herkennen we aanzienlijk sneller onze patronen en innerlijke gevoelens. Ook komen onze zelf opgelegde, maar ongewenste beperkingen duidelijk naar voren. De kleur van Haniël is Lichtblauw.

Aartsengel Raphaël

Zijn naam betekent: ‘God geneest’, ‘Goddelijke genezer’ of ‘Goddelijk medicijn’. Raphaël heelkunst bestaat uit het herstellen van de goddelijke orde door de kracht van de liefde, hij brengt opnieuw een verbinding met de goddelijke liefde tot stand. Hij voedt en geeft kracht. Hij is verantwoordelijk voor alle genezing, regeneratie, verjonging en vernieuwing op aarde en in de gehele kosmos. Hij werkt samen met de talrijke engelen van de genezing. De energie van Aartsengel Raphaël is gevoelig, omhullend, genezend, voedend, verhelderend, reinigend, opbouwend, vernieuwend, als balsem. Zij is zacht en toch krachtig. In symbolische voorstellingen draagt Raphaël een flesje met balsem – want zijn energie is als balsem voor lichaam, geest en ziel. Hij ondersteunt niet alleen de genezing, maar ook het gezond blijven. Wij erkennen dat ons lichaam dingen nodig heeft: we zorgen voor de juiste voeding, kleding, bescherming en emotionele stabiliteit. Artsen en genezers worden vaak door de kracht van Raphaël ondersteund en geleid. Zelfs als therapeuten het niet merken, stroomt zijn helende kracht door hen heen en leidt hij hun handen en gedachten. Raphaël toont ons de weg terug naar de Eenheid, onze Oorsprong. Om ons weer bij de kracht van het goddelijke aan te sluiten hoeven we het alleen maar zelf te willen. De kleur van Raphaël is Groen.

Aardengel Water

De energie van aardengel Water is zacht, vloeiend, vol overgave, flexibel, harmoniserend en toch duidelijk en doelgericht. Niets weerhoudt hem, ook niet als het doel alleen via een omweg te bereiken is. Het oppervlak van de aarde en bet menselijk lichaam bestaan voor het grootste deel uit het element water. Aardengel Water is dus een heel belangrijk principe voor de aarde. Zijn kracht houdt de stroom op gang, de levensloop, de verandering, de beweging. Hij brengt ons aanpassingsvermogen bij, we kunnen onze vorm veranderen en toch niet verloren gaan, we drijven gedurig met de stroom mee in de eeuwige kringloop van de verandering. Alles is in beweging, niets blijft zoals het was en toch blijft de kern van het wezen behouden. Geen enkel ander element kan zo gemakkelijk van vorm veranderen, van vast naar vloeibaar naar damp overgaan en weer terug. Zo geeft aardengel Water ieder schepsel de kracht om zich aan zijn leefruimte, aan de omstandigheden aan te passen en toch de vorm die bij in zich meedraagt te ontplooien. Hij heeft de kracht om zijn doel te bereiken, of dat nu groei, uitbreiding, een bestemming of een vorm is. Maar ook informatie kan worden opgenomen en net zo gemakkelijk worden overgedragen.

Aardengel Aarde

De energie van aardengel Aarde is voedend, rustig, afwachtend (sommigen noemen het liever vasthoudend), sterk als een olifant, blij en beheerst. Men voelt zich stevig op beide benen staan, gedragen door de grond. De aardengel Aarde voert de materialisatie uit. Zijn samentrekkende, concentrerende kracht verdicht de energie en de trilling tot vaste materie. Hij is de bewaarder en de verzorger en hij geeft gevoel voor het juiste moment en stabiliteit.

Aardengel Lucht

De energie van aardengel Lucht is licht, beweeglijk, fijn, soepel en vooral zuivert, net als lucht. Aardengel Lucht is voeding en beweging. Voor bijna al het leven op aarde is lucht van levensbelang. In tegenstelling tot de voeding van aardengel Aarde is Lucht licht en beweeglijk. Deze voeding sterkt de beweeglijke, levendig stromende levenskracht en de levensenergie. De engel van de lucht draagt de goddelijke levensenergie, zoals Prana, en alle andere vormen. Omdat lucht zo licht en beweeglijk is, wordt zij snel uitgewisseld. Zo verspreidt informatie zich over de continenten. De lucht vervoert stof, water, zaadjes en dieren over grote afstanden. Aardengel Lucht is de engel van de communicatie en de uitwisseling.

Aardengel Kristal

De energie van aardengel Kristal is licht, helder, in balans brengend, rustig, betrouwbaar, zij lijkt op een diamant of een zuiver Herkheimer-kristal. Zij integreert, verheldert en verandert de tijdsbeleving. Aardengel Kristal heeft het vermogen om de hoge spirituele trilling te verbinden met de materie en zo de goddelijke geest in de materie te brengen. Hij is altijd betrokken bij de bezieling van de materie. Hij verbindt kristallen en edelstenen met de spirituele wezens, die via hen werken. Hij verbindt planeten met de spiritualiteit van de planeten, hij verbindt bomen met de boomwezens, hij helpt bij het vinden van de juiste vorm, een stabiele structuur die met geringe inspanning in stand gehouden kan worden. Aardengel Kristal kan ook structuren zuiveren.

Aardengel Boom

De energie van de aardengel Boom is stimulerend, harmoniserend, stabiliserend, rustig. Zij verbindt de kosmische en de aarde energie. Aardengel Boom ontleent zijn naam aan de boom die zijn werking belichaamt. Aan de onderkant wortelt hij stevig in de aarde, hij vindt daar houvast en voeding en hij gebruikt de kracht van de aarde om te groeien. Aan de bovenkant strekt hij zijn takken naar de hemel uit, drinkt het zonlicht in en ook deze kosmische energie gebruikt hij om te groeien. zo schept hij een perfecte balans tussen hemel en aardekrachten. Hij laat ook zien dat deze beide krachten in het aardse lichaam in evenwicht moeten zijn: als de kroon zich hoger uitstrekt dan de wortels kunnen dragen, heeft hij geen houvast en valt om. Als de wortels groter zijn dan de kroon is zal hij niet in staat zijn om voldoende zonlicht op te nemen voor de groei. Gevoed door deze energieën groeit en bloeit de boom, draagt vruchten en vermenigvuldigt zich. In ieder wezen schept aardengel Boom harmonie tussen kosmische en de aardse energie, naar gelang van de individuele behoefte. Hij versterkt de wil om te leven, de wil om te groeien en het doorzettingsvermogen.

Aardengel Zon

De energie van aardengel Zon is als de zon: verwarmend, liefdevol, rustgevend, opgewekt, zonnig. Aardengel Zon versterkt het lichtende aspect in ieder schepsel. Hij maakt het mogelijk om te schijnen als de zon, met een overvloed aan licht. de zon verwarmt en laat iedereen van haar kracht profiteren, alles en iedereen kan putten uit de overstromende goddelijke kracht. Zo kan al wat bestaat zijn meegekregen innerlijke schoonheid ontplooien en het principe van de overvloed uitleven. Bloemen verspreiden hun bedwelmende geur; bomen dragen talrijke vruchten, veel meer dan voor hun vermeerdering nodig is; er bestaan oneindig veel kleuren en kleurschakeringen. Aardengel Zon schept de basis waarop wij kunnen leven vanuit deze overvloed en dit goddelijk aspect verwezenlijken.

Aardengel Vuur

Net als vuur is Aardengel Vuur krachtig, energiek, aanwakkerend, dynamisch. Aardengel Vuur bevat levenskracht en levensenergie. In tegenstelling tot de zon, die een rustige, continue, zachte vuur bron is, werkt Vuur zelf temperamentvol en meeslepend en geeft vooral kracht en energie als men veel energie nodig heeft. Hij staat voor krachtige levenslust. Hij geeft kracht om te groeien en groter te worden. In alles en iedereen versterkt hij de drang om er te zijn, zijn plaats in te nemen, te willen leven en groter te worden. Hij brengt levendigheid, speelsheid, dans en vreugde. Hij is verantwoordelijk voor transformatie, snelle vernieuwing en verandering.

Melchizedek

Wie met Melchizedek in contact komt, stuit op buitengewone kracht en macht. Het lijkt alsof er geen grenzen zijn, alles is mogelijk, alles kan worden waargemaakt. Terwijl Metatron deze energie in het spirituele bereik vertegenwoordigt, doet Melchizedek hetzelfde voor de materie. zijn energie is niet alleen zeer krachtig, maar ook liefdevol en vredig. Melchizedek zorgt samen met zijn helpers en de engelen dat de goddelijke impulsen worden omgezet tot schepping. Melchizedek staat aan de top van de materialisatiestraal, op dezelfde hoogte als Metatron boven de aartsengelen. Hij neemt de goddelijke impulsen op en bereidt de overgang naar een materiële vorm voor. Dat is zijn bijdrage aan de schepping van de aarde, de mensen, het melkwegstelsel, het gehele universum, de gehele schepping. Hij heerst over alle wetenschap, wijsheid en kennis. Meewerken aan het scheppingsproces is niet zijn enige taak. Hij ziet ook toe op de handhaving van de goddelijke orde, opdat niets van het plan afwijkt. Bij zijn straal horen naast de aardengelen ook heelmeesters en kosmische artsen. Zij werken onder meer aan de genezing en instandhouding van de aarde, zij grijpen in bij natuurrampen en zij houden zich waarschijnlijk ook bezig met de schade die aan de aarde is toegebracht door de achteloosheid van de mens.
RA energie

Samenvatting:
• zich met het hoogste bewustzijn der materie en de aarde te verbinden
• de met de aarde verbonden transpersonale chakra’s integreren, die zich onder de voeten bevinden
• het goddelijke in het lichaam integreren
• bewust in de materie zijn
• liefde voor het lichaam, de aarde en de materie

De kracht van RA

De kracht vertegenwoordigt het hoogste bewustzijn van de aarde, de toestand van één-zijn, de paradijselijke toestand in de materie. Zij brengt geest en bewustheid in de materie. Daardoor kunnen bewustheid en bewustzijn sterker in de materie verankerd worden, het goddelijke kan zich in het lichaam integreren. Aardse uitdagingen en lichamelijke belangen kunnen beter (h)erkend en zich eigen gemaakt worden. De Ra-energie versterkt ook de liefde voor het lichaam, de omgeving en de materie. Ra (ook Re) werd in Egypte als Zonnegod vereerd. Hij vertegenwoordigde de oorspronkelijke, kosmische, creatieve kracht, het principe van de Schepping.

Vragen om jezelf en de situatie beter te begrijpen
• Welke weerstand voel ik tegen de materie in tegenstelling tot mij volledig in te laten met de aarde?
• Welke onaangename ervaringen of weerstanden verhinderen dat ik mijn bewustzijn in mijn lichaam ontplooi?